Hverdagens Helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden at de er en undværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor“Hverdagens Helte”, er det helt rigtige at kalde Mamma Mias brugere.

Nydeligt Nærmiljø

Vi vil gerne sætte en smuk scene så livet i lokalmiljøet omkring Mamma Mia, kan udfolde sig på fineste vis for brugere og lokalbefolkningen. Vi har derfor taget det på vores skuldre, at forskønne vores omgivelserne. Det betyder blandt andet at vi:

  • Samler skrald rundt om gadekæret.
  • Planter blomsterkasser og urtekasser og vedligeholder disse.
  • Sørger for hyggelig belysning som fakler og kulørte lamper på udvalgte aftner rundt om gadekæret.

Vi søger frivillige

Vi vil gerne forskønne og bidrage til vores lokalområde, og understøtte FN´s verdensmål om, at gøre lokalsamfund bæredygtige. Det har vi brug for et skønt frivilligkorps til, at hjælpe os med at nå i mål med. Som frivillig får du mulighed at være med til, at forbedre de grønne områder vi har adgang til, at rydde op omkring Utterslev torv og gadekæret som er med til at højne den lokale bevidsthed.

Botaniker

Vi søger en frivillig studerende botaniker, eller en som har grønne fingre, og forstår sig på biodiversitet, og dét at bevæge sig fra monokultur til permakultur, både på vores område omkring Mamma Mia, samt plantekasser og drivhuse, og det grønne område omkring gadekæret.

Der har altid har været behov for, at vi hjælper til med at rydde op i nærområdet, men nu vil vi sikre os at vi ikke kun rydder op, men også sår nye frø.

Udstyr, frø osv. til alt dette, sørger Mamma Mia for at indkøbe, så du skal som frivillig blot komme med ideerne og samarbejde med brugerne om, at få ført vores visioner ud i livet.

Du vil som frivillig i nærmiljø gruppen, som vi kalder “De grønne helte” stå for månedlige aktiviteter med brugerne, hvor I i samskabelse, prioritere i de opgaver I påtager jer. Mamma Mias brugere er allerede meget optagede af, og engagerede i, at holde og udvikle vores nærmiljø.

Biolog

Vil du som biologi studerende gerne bidrage til de grønne områder i Nordvest, mere specifikt Utterslev Torv, så er vores frivillige gruppe om nærmiljøet lige noget for dig.

Her skaber vi værdi for mennesker med psykiske udfordringer på Mamma Mia, samt alle de lokale, gennem FNs verdensmål om at gøre lokalsamfund bæredygtige.

Som frivillig på Mamma Mia vil du i samarbejde med Mamma Mias brugere sammen finde retningen for at rydde op omkring torvet, have fokus på permakultur, og hvordan vi bedst bidrager med at forbedre forholdene for at få mere diversitet tilbage på græsplænerne.

Der vil også være plads til hygge og eftermiddage med kulørte lamper på torvet, hvor vi fejre tilblivelsen af det vi sammen skaber.

Aktiviteter – Nydeligt Nærmiljø

De grønne helte

16. maj 2024 fra 12:00 - 13:00

Miljøgruppen

16. maj 2024 fra 13:00 - 13:30

De grønne helte

20. juni 2024 fra 12:00 - 13:00

Hverdagens helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere, skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for, at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden, at de er en uundværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor “Hverdagens Helte”, er den helt rigtige titel, at give Mamma Mias brugere.

Levende Lokalmiljø

Mamma Mia’s brugere dedikerer sig til at være medskabere til et aktivt lokalmiljø gennem arrangementer, der samler og slører linjen mellem brugere og den øvrige lokalbefolkning.

Fokus på Fællesskabet

“Fokus på Fællesskabet” er en ny lokalavis, som vi er i opstartsfasen med. Avisen har til hensigt at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i lokalsamfundet.

Nydeligt Nærmiljø

Vi vil gerne sætte en smuk scene, så livet i lokalmiljøet omkring Mamma Mia kan udfolde sig på fineste vis for brugere og lokalbefolkningen.