Skolen

Vi kan tilbyde dig undervisning på vores kreative skolehold på Mamma Mia skolen, under den folkeoplysende voksenundervisning. Skolen er for sindslidende/psykisk sårbare bosat i Københavns kommune. Her er mulighed for at blive bedre til at lave mad, tegne/male, spille guitar eller udvide dine forfatterdrømme samt mange andre fag. Alle vores undervisere er uddannet indenfor det fag de underviser i, og kan bidrage med individuelle hensyn, da vi har små hold. Det er baseret på, at man kan komme som man er, uden at skulle have forberedt noget, med hensynstagen til ens psykiske tilstand. Skolen er forankret i kultur og fritidsforvaltningen. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i undervisningen skal deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder øges. Målet er, at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Mamma Mias Skolefolder 2023

Download seneste version af Mamma Mias skolefolder.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt, så den imødekommer den enkelte. For eksempel er holdene på max. 8 deltagere, så der er mulighed for at tage individuelle hensyn. Vi har 2 sæsoner årligt, med start i januar og start i august. Undervisningen foregår i Mamma Mias lokaler. Med 8-9 hold pr. sæson har vi omkring 80 deltagere årligt. For at deltage i undervisningen, skal man registreres og betale undervisningsgebyr. Få mere information nederst på siden.

Skolebestyrelsen

Skolen har sin egen bestyrelse, bestående af to repræsentanter fra lokalområdet, en repræsentant fra LAP, foruden en lærerrepræsentant og 2 deltagerrepræsentanter. Skolen ledes en medarbejder fra Mamma Mia, og undervisningen varetages af udefra kommende lærere, med særlige kvalifikationer indenfor det pågældende undervisningsområde. Hvert skoleår er opdelt i to sæsoner. Vi holder generalforsamling i marts. Skolelederen holder 3 årlige bestyrelsesmøder på Mamma Mia.

Vi søger nye medlemmer til skolebestyrelsen, så ring endelig hvis du er interesseret til skoleleder Monica Linda Larsen.

Undervisning på bosteder

Vi har mulighed for at tilbyde undervisning på bosteder i hele Københavns kommune. Så hvis du bor på et bosted, og har lyst til at lære noget nyt, så kontakt os endelig for, at kunne aftale videre. Kravet er min. 5 deltagere, for at et hold kan blive oprettet. Mamma Mia Skolen bidrager med underviser og administrationen gratis.

De samme regler gælder stadig med brugerbetaling.

Ønsker til undervisningen

Vi tager meget gerne imod ønsker til undervisning. Så sidder du med et ønske om at blive god til noget bestemt så skriv eller ring endeligt til os.

Desuden har vi også gennem skolen, en pulje til debat og aktivitetsskabende arrangementer, vores 10% midler, hvor du også er velkomne til at komme med ideer til.

Tilmelding og betaling

  • Du kan tilmelde dig hos personalet på Mamma Mia.

  • Hvis du er førtidspensionist skal du medbringe pensionsmeddelelse, da skolen af hensyn til reglerne omkring tilskud skal kunne dokumentere dette. Mamma Mia kan tage en kopi, hvis du medbringer originalen.

  • Der betales 450 kr for det første hold du tilmeldinger dig. Går du på mere end et hold koster de efterfølgende hold 250 kr.

  • Du er først tilmeldt, når du har betalt. Egenbetalingen kan ikke tilbagebetales ved frafald.

  • Der tages forbehold for aflysning i skoleferierne. Ingen undervisning på helligdage.

  • PEAtilskud er indregnet i prisen.

Skolehold

Tai-chi

28. august 2023 fra 8:00 - 11. december 2023 fra 17:00

Keramik hold 1

28. august 2023 fra 15:00 - 11. december 2023 fra 16:40

Keramik hold 2

28. august 2023 fra 16:40 - 11. december 2023 fra 18:20

Kropsbevidsthed

29. august 2023 fra 11:15 - 12. december 2023 fra 12:55

Hjemmelavet mad

29. august 2023 fra 16:00 - 12. december 2023 fra 18:35

Billedkunst hold 1

30. august 2023 fra 14:30 - 13. december 2023 fra 16:00

Billedkunst hold 2

30. august 2023 fra 16:15 - 13. december 2023 fra 17:45

Guitar undervisning

31. august 2023 fra 11:00 - 14. december 2023 fra 12:40

IT i hverdagen

31. august 2023 fra 11:00 - 14. december 2023 fra 12:40

Foto undervisning

31. august 2023 fra 12:50 - 14. december 2023 fra 14:30

Keramik hold 1

4. september 2023 fra 15:00 - 18. december 2023 fra 16:40

Keramik hold 2

4. september 2023 fra 16:40 - 18. december 2023 fra 18:20

Kropsbevidsthed

5. september 2023 fra 11:15 - 19. december 2023 fra 12:55

Hjemmelavet mad

5. september 2023 fra 16:00 - 19. december 2023 fra 18:35

Billedkunst hold 1

6. september 2023 fra 14:30 - 20. december 2023 fra 16:00

Åbningstider

Åbent alle årets dage.
Hverdage: 10-19
Weekender & helligdage: 10-16