Hverdagens Helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden at de er en undværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor“Hverdagens Helte”, er det helt rigtige at kalde Mamma Mias brugere.

Fokus på Fællesskabet

“Fokus på Fællesskabet” er en ny lokalavis, som vi er i opstartsfasen med. Avisen har til hensigt at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i lokalsamfundet. Det kan være:

  • Arrangementskalender omkring, hvad der foregår i lokalsamfundet
  • Madanmeldelser på lokale restauranter og fastfood steder.
  • Fokus på forskellige tiltag i fælleskabet, der ellers går under radaren.
  • generelle raportager.
  • Interviews med mennesker fra lokalmiljøet.

Vi søger frivillige

Fokus på Fællesskabet er vores nye avis, hvor vi tager på eventyr i vores nærområde. Avisen er med til, at vi kommer endnu mere rundt i vores nabolag, og er nysgerrige på, hvad der foregår. Avisen rapporterer om arrangementer af enhver slags, madanmeldelser for de forskellige restauranter og caféer i Nordvest, samt egne begivenhederne på Mamma Mia. Som frivillig er du medskabende til visionen for vores avis, og du er med til, sammen med brugerne, at finde nye spændende opgaver at skrive om. Hvilket er med til at skabe en større bevidsthed om lokalområdet, det kan også kan handle om interviews som har fokus på forskellige relevante temaer, som er på spil for de mennsker de kommer i Mamma Mias tilbud.

Chefredaktør

Som chefredaktør vil du være den overordnede retningsgivende frivillige, på Mamma Mias nye avis, Fokus på Fælleskabet.

Dine opgaver vil primært omhandle overblik og udvikling af bladets indhold, sammen med brugergruppen. Du vil blive torvholder på avisen, og indkalde til møder om indhold, og deadlines for udgivelse, og være i samarbejde med de frivillige journalister.

Dette sker i samarbejde med leder på Mamma Mia, Isabella Østergaard.

Ledende Journalist

Mamma Mia har brug for en frivillig som tager påtager sig opgaven som ledende journalist, du må gerne have erfaring med journalistik, radio eller forfatterskab, og kende til metoder hvorpå man skriver de fængende artikler.

Herudover er det vigtigste at du gerne vil arbejde sammen med mennsker som er udfordret på forskellig vis i livet, da det er deres drømme og initiativer om avisen der er i fokus.

Pressefotograf

Fokus på Fællesskaber skal også bruge en frivillig pressefotograf, til at tage de fedeste billeder til avisen.

Så hvis du har interesse i, at støtte op om og samarbejde med mennsker der lever med psykiske vanskeligheder, gøre hverdagen mere farverig med livlige billeder af alle de artikler og interviews der kommer i trykken, så skriv til os.

Du kommer til at deltage på avisens møder, og tage billeder til artiklerne. Du må meget gerne have et godt kamera, hvis ikke så finder vi anden løsning.

Hverdagens helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere, skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for, at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden, at de er en uundværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor “Hverdagens Helte”, er den helt rigtige titel, at give Mamma Mias brugere.

Levende Lokalmiljø

Mamma Mia’s brugere dedikerer sig til at være medskabere til et aktivt lokalmiljø gennem arrangementer, der samler og slører linjen mellem brugere og den øvrige lokalbefolkning.

Fokus på Fællesskabet

“Fokus på Fællesskabet” er en ny lokalavis, som vi er i opstartsfasen med. Avisen har til hensigt at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i lokalsamfundet.

Nydeligt Nærmiljø

Vi vil gerne sætte en smuk scene, så livet i lokalmiljøet omkring Mamma Mia kan udfolde sig på fineste vis for brugere og lokalbefolkningen.