Hverdagens Helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden at de er en undværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor“Hverdagens Helte”, er det helt rigtige at kalde Mamma Mias brugere.

Levende Lokalmiljø

Findes der noget bedre en et lokalmiljø som emmer af liv. Fuld af aktiviteter, glade mennesker, leg, hyggesnak, nye bekendtskaber, nye muligheder.

Mamma Mia’s brugere dedikerer sig til at være medskabere til et aktivt lokalmiljø gennem arrangementer, der både samler og slører linjen mellem brugere og den øvrige lokalbefolkning.

Vi søger frivillige

På Mamma Mia har vi sammen med de lokale erhvervsdrivende, samt flere institutioner rundt om gadekæret ved Utterslev Torv, i 2022 skabt en kulturforening. Den er vi stolte og glade for, at være en del af.

Vi afholder 6 planlagte arrangementer om året, og her har vi brug for et frivilligkorps til, at koordinere mellem brugerne på Mamma Mia, og til at være torvholder på kulturforeningens arrangementer.

Der er masser af skabende kræfter i disse arrangementer.

Du vil som frivillig hjælpe til med, at skabe begivenhederne, sprede budskabet gennem plakater og flyers, samt være med til at lave de forberende indsatser på Mamma Mia før et arrangement, og bidrage til selve afholdelsen af arrangementet omkring gadekæret, hvor hundredevis af lokale deltager.

Vi glæder os til at have dig med på holdet.

Ledende Eventkoordinator

Ønsker du at engagere dig i lokalmijøet, kulturlivet og bidrage med en god indsats i det sociale arbejde? Så er Mamma Mias ledende eventkoordinator lige rollen for dig.

Her skal du være repræsentant for Mamma Mia, på bestyrelsesmøder med Utterslev torvs kulturforening.

Det handler om, at kunne imødekomme brugernes ønsker og behov, samtidigt med at have blik for den koordinerende indsats i kulturforeningen.

Du deltager på bestyrelses- og planlægningsmøder med Utterslev Kulturforening, og finder frem til nogle af de ansvarsområder vi skal have koblet på, som brugerne gerne vil deltage i, og det er et fantastisk forening at være en del af.

Eventkoordinator

Som eventkoordinator får du en super skøn opgave.

Her handler det om, at stå for møderne med brugerne på Mamma Mia, samarbejde med tæt med den ledende eventkoordinator, og derved opnå overblikket over, hvilke opgaver brugerne vil være de bedste til at påtage sig, og hjælpe til med i processen.

Det indebære at deltage på brugermøderne i huset, op til arrangementerne og tale om hvad der skal ske, og få samlet et hold til det.

Den største indsats som frivillig her, ligger i perioden op til hvert arrangement,

Aktiviteter – Levende Lokalmiljø

Rabarberfest på torvet

4. maj 2024 fra 12:00 - 17:00

Hverdagens helte

“Hverdagen helte” er et projekt, der har til formål at lade Mamma Mias brugere, skabe værdi i lokalsamfundet. Først og fremmest for, at kanalisere vores brugeres energi ud i positiv forandring for lokalsamfundet, men i ligeså høj grad for at vise vores brugere og omverden, at de er en uundværlig ressource for fælleskabet.

De mennesker, der kommer på Mamma Mia bidrager, tiltrods for deres store udfordringer i livet, til fælleskabet og skaber liv og glæde i hverdagen for andre omkring dem. Det er en enorm ressource og et kæmpe livsmod og det er derfor “Hverdagens Helte”, er den helt rigtige titel, at give Mamma Mias brugere.

Levende Lokalmiljø

Mamma Mia’s brugere dedikerer sig til at være medskabere til et aktivt lokalmiljø gennem arrangementer, der samler og slører linjen mellem brugere og den øvrige lokalbefolkning.

Fokus på Fællesskabet

“Fokus på Fællesskabet” er en ny lokalavis, som vi er i opstartsfasen med. Avisen har til hensigt at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i lokalsamfundet.

Nydeligt Nærmiljø

Vi vil gerne sætte en smuk scene, så livet i lokalmiljøet omkring Mamma Mia kan udfolde sig på fineste vis for brugere og lokalbefolkningen.