Medarbejderne

“Vi har så fine ure, men vi har ingen tid”, var der engang en kløgtig astronaut, der udtalte. Måske det kræver en astronauts overblik, at se sandheden i den sætning, men sand, det er den. Tid er vores vigtigste redskab hos Mamma Mia. Tid til fordybelse. Tid til faglighed. Tid til nye ideer. Men vigtigst af alt. Tid til at skabe liv. I andres liv. Vores brugeres liv. Mennesker med hver sin livshistorie. Akkurat lige så rig og detaljeret som din og min. Men sjældent lige så lykkelig i sin fortælling. Og netop fortællingen er kernen i vores livssyn. Systemisk Narrativ er vores tilgang. Fortællingen er altså omdrejningspunktet. Og i Mamma Mia skal vi ikke reparere nogen. Vi skal ikke fikse folk. Vi skal være med i fortællingen. Og være med-fortællende. Brugerens fortælling. Den fælles fortælling. Det fælles fundament. Et stå-sted. Et helle. Vi er den rige muld, hvorfra vores brugere kan gro. Gro sammen – og gro, sammen. Men det kræver tid. Og den eneste måde at få tid, er ved at tage tid. Og det er det vi gør i Mamma Mia. Vi tager os tid til at guide og indgå i fortællingen. Tid til at give historien en positiv drejning.

Vi er 42 “med-fortællere” på Mamma Mia. 42 gode hjerter. 42 ildsjæle. 42 uundværlige karakterer, der hver især, på deres felt, beriger vores brugeres fortællinger.

De faste medarbejdere

Den faste kerne på Mamma Mia består af fire medarbejdere med hver deres uddannelsesmæssige baggrunde. Vi består af en socialrådgiver, en socialpædagog, en psykomotorisk pædagog samt en cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Vi fungerer dog alle som socialpædagoger i vores daglige virke. Vores brede erfaring sikrer en højere samlet faglighed. Og fagligheden – Den vægter vi højt. Det er der mange grunde til. Det sikrer kontinuitet i arbejdet, og at brugerne kan mødes med entydighed. Entydighed, skal ikke forstås på den måde at personalet har lagt deres individualitet på hylden, men derimod at der arbejdes hårdt for en høj grad af konsensus i personalegruppen.

Faglighed sikrer også mod vilkårlighed, og er derfor en vigtig del af det beredskab, der er nødvendigt for at medarbejdere kan agere konstruktivt i mange forskellige og hastigt skiftende problemstillinger. Vores fælles faglige sparring sikres ved, at der er indlagt faste refleksionsrum i det daglige arbejde, og det vægtes at den enkelte medarbejder holder sig orienteret indenfor området i bred forstand, og i sit eget fag. Vi arbejder recovery orienteret i det tempo vi ser muligt for den givne bruger.

Isabella Olsen Østergaard

Leder / Socialpædagog

Monica Linda Larsen

Skoleleder / Socialpædagog

Jannik Alleslev

Socialpædagog

Terkel Kristensen

Terkel Kristensen

Socialpædagog

Frivillige brugere

Frivillige brugeres indsats har stor betydning for Mamma Mia, og brugernes aktive medvirken i dagligdagen på Mamma Mia giver dem tilfredshed, og styrker tilhørsforholdet til stedet.

Vores arbejdsopgaver til brugere kan være at passe caféen, vande blomster, gøre rent, udføre småreparationer i huset eller lave aftensmad mm.. Disse opgaver kan være mere eller mindre strukturerede afhængig af den enkelte brugers lyst og behov, og afhængig af opgavens karakter. Medarbejdernes støtte og medvirken er også varierende efter behovet.

De praktiske arbejdsopgaver som vores frivillige brugere påtager sig, er en vigtig erfaring og træning i at samarbejde, tilrettelægge et arbejde, og overholde en aftale. Flere brugere oplever med tiden at blive bedre til, at planlægge og udføre den type opgaver, og det kan resultere i en genopdagelse eller udvikling af kompetencer.

Alle, der kommer på Mamma Mia, påvirker stedet og det samvær, der kan foregå i caféen og i andre sammenhænge. Som medarbejder har man derfor et særligt ansvar for hele tiden at opretholde, justere og udvikle samværsformerne. Dette arbejde foregår dels ved at vi, via vores egne holdninger og måde at indgå i sociale relationer på, eller ved vores blotte tilstedeværelse, udøver en påvirkning. Det foregår også via en explicit tydeliggørelse af normer og retningslinjer. Men uanset om det foregår på den ene eller anden måde, så er refleksionen over Mamma Mia som et levende og åbent sted, der altid.

På Mamma Mia lægger vi vægt på at overholde tavshedspligten, ikke kun fordi det er et lovkrav, men også fordi det er vigtigt for brugernes oplevelse af selvbestemmelse. Vi mener, at brugerne har krav på fortrolighed i kontakten med den enkelte medarbejder. Videregivelse af information eksternt kan kun gives med samtykke fra den enkelte berørte bruger i den givne situation.

De frivillige

Der er mange måder at være frivillig på, hos os. Som frivillig er du en ekstra ressource, hvor du kan bidrage og gøre en forskel med det du gerne vil byde ind med. Vi har altid en masse forslag til hvad du kan gøre. Eller har du noget andet, som vi endnu ikke kender til, eller ved at vi har brug for, så er du velkommen til at byde ind.

Vi giver løbende vejledning, supervision og kurser, Som frivillig står du aldrig alene med et ansvar, der er altid mindst en medarbejder til stede.

Du knyttes til Mamma Mia efter en samtale, hvortil det skal siges man er omfattet af tavshedspligt. Typisk aftaler vi én ugentlig vagt på 4 timer. Vi tilbyder et årligt kursus for vores frivillige. Det kan eksempelvis være undervisning i forståelse af psykoser, den svære samtale, relationer, indføring i diagnosesystemet eller recovery . Emnerne skifter som fokus i det socialpsykiatriske felt udvikler sig. Alle deltagere får et kursusbevis.

Mamma Mia søger frivillige.

Kontakt Tobias på 38 60 69 43 for nærmere information.

Lene Christensen

Tirsdage 10-14

Lotte

mandage kl 14.30-18.00

Thomas

Fredage kl 11.00-14.00

Emilie

Kunstner

Anja

SOSU-medhjælper og kosmotolog

Vikarerne

Mamma Mias vikarer er dem der dækker vagtskemaet, når de faste medarbejder skal på kurser eller ferie. Vi er heldigvis beriget med et brilliant vikar-korps, som har flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. De fleste er dog studerende i sociale fag, med interesse for socialpsykiatrien. Det giver nemlig både et hak på CV’et og en god del erfaring at være vikar på Mamma Mia, hvilket er til gavn for alle.

Tine Nikolajsen
socialpædagog

Kristoffer Fabricius

Musiker

Klara Nedergaard

Kandidatstuderende i kønsstudier

Rikke Stiig

Keramikunderviser

Birgitte Pedersen

Guitarunderviser

Monica Larsen

Underviser i kropsbevidsthed

Kenneth Jensen

Underviser i madlavning

Underviserne

Vores undervisere er dem der er i frontlinjen når det gælder om at udvikle kompetencer hos vores brugere. Og vores undervisere er af en særlig karat, da der udover undervisningen som sådan, også skal tage særligt hensyn til eleverne. Til gengæld er det også ekstra givende da de færdigheder brugerne lærer, er af ekstra stor betydning.

Vi søger altid inspiration til nye skolehold og du er derfor som deltager eller potentiel underviser velkommen til at komme med forslag til et nyt hold.

Ursula Kruhøffer

Fotounderviser og IT-underviser

Charlotte Selvig Svendsen

Billedkunst- og maleriunderviser

Lis Værgman

Tai Chi-underviser

Virksomhedspraktik

Det er muligt at komme i virksomhedspraktik på Mamma Mia. Det kan både være i forbindelse med et ressourceforløb til flexjob, revalidering eller førtidspension. Ring herned eller skriv en mail, og hør nærmere omkring rammerne. Vi har mulighed for tage imod flere virksomhedspraktikanter, vores maksimum kapacitet ligger på 37 timer ugentligt, samlet set.

Vi finder frem til de tidspunkter på dagen som passer dig bedst, samt arbejdsopgaver, vi har åbent alle årets dage.
Eksempler på arbejdsopgaver kan være at stå i baren, lave frokost eller aftensmad til husets brugere, daglig rengøring, praktiske gøremål rundt i huset, pædagogisk relations-arbejde med brugerne af Mamma Mia, peer to peer relations-arbejde. Eller kom med en idé til noget helt tredje, som du kan bidrage med på Mamma Mia, så er vi lydhøre.

Vi gør vores bedste for at din virksomhedspraktik bliver en behagelig og udviklende oplevelse for dig, vi holder løbende møder med det jobcenter du er tilknyttet, eller anden udbyder. Vi anbefaler du holder en logbog over forløbet, og du vil få en tovholder tilknyttet i din praktikperiode her.