Beskrivelse

Støt Mamma Mia ved at købe vores bog med Fortællinger om flere af de hverdagshelte vi møder på aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia

 

Forord
Mamma Mia er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker med sindslidelser. Stedet har været en del af den københavnske socialpsykiatriske historie siden tilbuddet blev oprettet i 1991.

Gennem årerne er der kommet mange tusinder mennesker på Mamma Mia. Der kommer gennemsnitligt 360 unikke brugere om året og ca. 30 om dagen. Alle med hver deres sygdoms- og livsfortælling. Her får de muligheden for at være en del af et fællesskab og deltage i en hverdag, hvor alle har en betydning og et ansvar for, at Mamma Mia er et rart, rummeligt og udviklendevsted at opholde sig.

Siden de spæde tanker og idéer til bogens indhold har fokus om hvilken historie der skulle fortælles, haft mulighed for at gå i rigtig mange retninger. Skulle der lægges vægt på den personlige støtte, Mamma Mia giver til hvert individ som kommer her? Eller skulle fortællingen kredse omkring de komplekse problemstillinger, brugerne står med i deres liv, og hvordan de mestrer dem? Vi kunne også rette fokus mod de alvorlige og invaliderende psykiske lidelser, brugerne lever i og med. Hvordan der er behov for støtte i hverdagen til at forbedre sine livsvilkår, og hvordan dét påvirker en, når man gerne vil indgå og deltage i et fællesskab.

For på Mamma Mia er der mange psykiske tilstande, ulykkelige livsfortællinger og knuste drømme som kan dukke op og skal tages hånd om. Parallelt med en ofte daglig behandling med psykofarmaka, kan dette resultere i mange slags situationer, hvor der er behov for støtte. Vi kunne også rette fokus på, hvordan Mamma Mia har hjulpet til i forebyggelsen af indlæggelser, afværget forværringer i brugernes psykiske tilstande og i mange henseender har været et stabilt tilbud at komme på, som har åbent alle årets dage.

Efter mange overvejelser og tanker omkring vores retning arbejdede vi os hen mod, at vi i denne bog ønsker at dele, hvad et fællesskab kan gøre for mennesker med sindslidelser. Hvad et fristed kan bidrage med, når muligheden for deltagelse, samvær og fællesskab er skabt. Hvordan det får mennesker til at vokse i deres tilknytning, trives bedre, finde mening og udvikle de kompetencer, der måske var blevet opgivet.

Så vi vælger i denne bog ikke at dykke dybere ned i sindslidelsernes problematikker, men i højere grad fremhæve, hvad brugerne oplever og kan til trods for dem. Ved at fremhæve glæden, sejrene, fællesskabet og de individuelle egenskaber blandt brugerne på Mamma Mia, understreger vi netop et budskab, der er vigtigt for os at dele. At vi sammen hjælpes ad – med at trives, lykkes og leve. Den samskabelse, som sker på Mamma Mia, er et fælles resultat af, at både brugere, ansatte, frivillige samt lokale tager ansvar for, og engagerer sig i, at vi nu efter 30 år stadig kan være det bedste aktivitets- og samværstilbud i Københavns Nordvestkvarter.